Search
Close this search box.

سیستم طراحی درمان Oncentra

طراحی درمان جامع

این شکل از براکی تراپی شامل قرار دادن منبع رادیواکتیو در داخل یا نزدیک تومور سرطانی است، به عنوان مثال در درمان سرطان پروستات.

براکی تراپی درون حفره ای شامل قرار دادن منبع رادیواکتیو در یک حفره طبیعی بدن است.

وقت آن است که روی آنچه که مهم است تمرکز کنید

Oncentra تمرکز بر ایجاد برنامه های درمانی دقیق و منسجم را ممکن می سازد:

نقشه برداری آسان از آناتومی بیمار

کارایی بیشتری را به گردش کار خود بیاورید و زمان برنامه ریزی را کاهش دهید.

کاهش زمان بازسازی کاشت

Oncentra Brachy امکان بازسازی سریع و دقت بهینه را فراهم می کند.

ابزار جدید مدل‌سازی کاشت

با Implant Modeling، ایمپلنت های مولتی کاتتر را می توان بلافاصله بازسازی کرد.
هندسه اپلیکاتور سه بعدی Drag & Drop در مجموعه تصاویر، بازسازی دقیق و صرفه جویی در زمان را تسهیل می کند.
در صورت نیاز می توان اپلیکاتورهایی که در جای خود قرار دارند را مجددا تنظیم کرد. این ویژگی ها به صورت قابل توجهی در زمان صرفه جویی می کند، زیرا کاشت های بازسازی شده را می توان مجددا استفاده کرد.

دیگر محصولات براکی تراپی