Search
Close this search box.

®Monaco 6

برنامه ریزی درمان با دقت بالا برای پرتودرمانی

Monaco 6 عملکرد طراحی درمان بصری را برای طیف گسترده ای از درمان ها، از تکنیک های سه بعدی منسجم (3DCRT) تا استریوتاکتیک (SRS)، با مدیریت داده های ®MOSAIQ یکپارچه، برنامه ریزی خودکار و قابلیت های منحصر به فرد برنامه ریزی پروتون ارائه می دهد.

گردش کار روزانه ساده شده

GenesisCare استرالیا در انتقال اخیر خود به سیستم برنامه‌ریزی درمانی Elekta Monaco به دنبال راه‌حلی مقیاس‌پذیر، خودکار و کاملاً یکپارچه برای استقرار در 37 مرکز رادیوتراپی، در بیش از 4000 کیلومتر بود. علاوه بر افزایش راندمان گردش کار توسط قابلیت های برنامه ریزی خودکار Monaco 6، ادغام با MOSAIQ باعث کاهش شدید ریسک خطا در مدیریت داده ها شده است. تنها در چند ماه، آنها گردش کار خود را دوباره سازماندهی کردند تا زمان بیشتری را برای برنامه ریزان خود صرفه جویی کنند تا بر موارد مهم تمرکز کنند: شخصی سازی برنامه ریزی درمان و اجرای تکنیک های پیشرفته.

گردش کار درمان تطبیقی با ترکیب موناکو و Versa HD

جریان کاری برنامه ریزی تطبیقی، به شما امکان می دهد که به تغییرات در بیمار پاسخ دهید. Monaco که بر اساس تجربه Elekta Unity (MR-Linac) ساخته شده است، مجموعه ای از ابزارها را برای کمک به اجرای یک گردش کار تطبیقی فعال شده ترکیب می کند که آن را پرتو درمانی هدایت شده با پاسخ (RGRT) می نامیم.

پشتیبانی شخصی برای سیستم موناکو با IntelliMax

دیگر محصولات رادیوتراپی