Search
Close this search box.

Leksell® Vantage™ Stereotactic

گردش کار جراحی مغز و اعصاب قدرتمند

Leksell Vantage ابزاری قدرتمند و پرکاربرد را در اختیار پزشکان قرار می دهد تا از سطح بالایی از اطمینان کاربر و تجربه راحت بیمار اطمینان حاصل کند.
Leksell® Vantage™ Stereotactic سیستمی نوآورانه برای جراحی مغز و اعصاب داخل جمجمه بسیار دقیق است. مواد نوآورانه مورد استفاده در فریم و لوازم جانبی آن، حداقل آرتیفکت تصویر را تضمین می‌کند که همگی منجر به بهبود کیفیت تصویر می‌شود که به پزشکان اجازه می‌دهد آناتومی بیشتری ببینند.

دقت بی نظیر برای تصویربرداری و یا درمان های استریوتاکتیک مغز

کمینه سازی نویر در اطراف نوک پین ثابت

افزایش تجسم آناتومیکی

نمایش دقیق تر آناتومی و عروق مغزی

افزایش دقت در بی حرکت سازی بیمار