Search
Close this search box.

راهنمای بیماران

پرتودرمانی

پرتودرمانی، درمان سرطان با استفاده از پرتو است. این کار بسته به ماهیت سرطان شما می تواند به روش های مختلفی انجام شود. متداول‌ترین روشی که استفاده می‌شود، پرتودرمانی خارجی (از دستگاهی خارج از بدن) نام دارد که تابش را به سمت تومور شما هدایت می‌کند.

درمان با گامانایف

اگر اختلال یا متاستاز مغزی برای شما تشخیص داده شده است، ممکن است کاندیدای رادیوسرجری با گاما نایف باشید. با اینکه گاما نایف نامیده می شود، هیچ تیغه یا خونی در آن وجود ندارد. در عوض، این یک درمان رادیوسرجری است که دوز پرتو گاما را با دقت جراحی به هدف می رساند و پذیرفته شده ترین و پرکاربردترین درمان رادیوسرجری در جهان است. در ادامه می توانید فیلم هایی از داستان های واقعی بیماران و نحوه عملکرد رادیوسرجری گاما نایف را مشاهده کنید.

براکی تراپی

براکی تراپی نوعی رادیوتراپی است که در آن چشمه رادیواکتیو (عمدتا کبالت 60) به صورت مستقیم داخل یا در مجاورت تومور قرار می گیرد و دوز پرتو به طور مستقیم به تومور می رسد و می تواند برای درمان بسیاری از انواع سرطان استفاده شود. براکی تراپی گاهی اوقات به عنوان “رادیوتراپی داخلی” نیز شناخته می شود.